top of page

Rake Tekst

Een prachtig idee is in feite alleen subsidiabel wanneer dat doeltreffend verwoord kan worden. De zeggings- en overtuigingskracht van je plan of aanvraag is dus net zo van belang als het idee zélf. Het schrijven van teksten is dan ook een belangrijke nevendienst van FundScore.

Al jaren verzorgen we subsidieaanvragen, beleidsteksten, communicatieteksten, maar ook interviews en wetenschappelijke teksten. We hebben een grote actieradius als het om tekstschrijverij gaat!


Ook zijn we beschikbaar voor het voeren van redactie op al je teksten, of het nu subsidieaanvragen zijn, beleidsplannen of marketingplannen. We hebben daarin zelf een slordige vijftien jaar ervaring opgebouwd, maar vliegen waar nodig de ervaring en werkkracht van externe partijen in.  

Some Examples

Voorbeelden

Advies, Fondsenwerving, & Communicatie

FundScore's Sipke Hoekstra was betrokken als co-schrijver en co-projectmanager bij de totstandkoming van Organisatie & Fondsenwerf-bijbel "Stipe Boek", een initiatief van Keunstwurk. Het Stipe Boek is een gids voor iedereen die culturele evenementen wil organiseren. Hoe regel je de financiering? Hoe organiseer je je communicatie? Hoe activeer je je vrijwilligers? Een buitengewoon inspirerend project! 

Sipke Hoekstra schreef daarnaast als musicoloog en copywriter verschillende interviews, achtergronden, essays en artikelen. Een aantal daarvan is te vinden via deze link, op ISSUU.

bottom of page