top of page

"De drive om zoveel mogelijk mensen te verrijken met wat mooi en belangrijk is, ligt aan de basis van onze betrokkenheid bij jouw plan"

 

FundScore denkt graag met je mee over hóé je plan organisatorisch vorm te geven en je ambities te realiseren. We kijken naar de haalbaarheid van je plan, hoe de case for support en natuurlijk de call for action te verwoorden. We checken ook of de begroting matcht met je ambities, zoeken uit waar aan te kloppen en op welke manier - én zijn inzetbaar voor al het daarmee gemoeide schrijf-, bel- en indienwerk.
 

Elk traject begint met een kennismakingsgesprek waarin de behoefte wordt verkend: wat is de urgentie, wat is het doel - en hoe haalbaar is dat? Vervolgens kijken we samen naar welke infrastructuur er al ligt, welke warme gevers je organisatie al kent en wat voor ideeën er al bestaan, bewust of onbewust, binnen je organisatie. Vervolgens komen we tot een case for support, waarin de urgentie van het papier springt. Daaraan koppelen we een logische en aantrekkelijke call for action, of in het geval van vermogensfondsen, een heldere en gefundeerde steunvraag.

FundScore geeft waar wenselijk advies over de organisatorische processen die raken aan het fondsen-/sponsorwerfproces. We kijken daarom bijvoorbeeld ook mee naar de communicativiteit van je uitingen, waarbij we uitgaan van de waarden van je organisatie, specifieke campagnedoelen, het 'geefraam' van een fonds of sponsor én, niet onbelangrijk, de uiteindelijk te bereiken doelgroep.

 

Een standaardcampagne bestaat niet. Ieder plan vraagt om een andere aanpak. Wees daarom van harte welkom contact op te nemen over de mogelijkheden.

 

Fondsenwerving & Advies

Some Examples
bottom of page